Oznámení o odvolání valné hromady

Představenstvo společnosti BGS Energy Plus a.s., se sídlem Světlá nad Sázavou, Zámecká 7, PSČ 582 91, IČ 28089880, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2840, tímto podle ust. § 410 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, oznamuje, že se odvolává valná hromada, která byla svolána představenstvem na den 18.8.2015 v 10,00 hod dle pozvánky, která byla zveřejněna a uveřejněna dne 17.7.2015.
Představenstvo společnosti