Základní informace

BGS Energy Plus a.s. je jasně profilovaná a transparentní holdingová skupina, která využívá tržních příležitostí v oblasti nejrůstovějšího segmentu trhu – v oblasti obnovitelných zdrojů energií. Snažíme se využívat nejmodernějších znalostí a postupů k budování nových zdrojů, které přinesou nejvyšší užitnou hodnotu cílovým zákazníkům i externím investorům. Za každé situace ctíme pravidla podnikatelské etiky a morálky. Naše jednání je plně profesionální a věříme, že odměnou za kvalitu našich služeb je úspěch. Silné a kvalitní zázemí nám umožňuje hledat nové a netradiční cesty k řešení potřeb klientů a k rozšiřování vlastních akvizic a příležitostí. Dělba práce na straně jedné a vzájemná kooperace na straně druhé zajišťují kvalitu a široký záběr poskytovaných služeb.

Stávající struktura majetkového propojení skupiny se formuje souběžně s realizací strategie horizontální a vertikální expanze skupiny. Strategie expanze skupiny je založena na maximálním využití všech tržních příležitostí na základě zdrojů celé skupiny. S využitím synergie v rámci celé skupiny dodáváme kvalitní produkty a služby do oblasti obnovitelných zdrojů energií, které jsou spjaty zejména s agrárním sektorem či fotovoltaickými aplikacemi. V souladu s politikou EU řešíme problémy zemědělské prvovýroby zpracováním komodit do alternativních zdrojů energií, což nám umožňuje v této oblasti rozvíjet nejenom roli dodavatele investičních celků, ale také rozvíjet vlastní nově vznikající společnosti či umisťovat akvizice do stávajících převážně agrárních firem.
Díky dynamické podpoře odvětví a profesionálnímu přístupu dokáží naše projekty generovat maximální přidanou hodnotu všem zúčastněným. Přístupem k nejnovějším poznatkům oboru spolu s pružnou a cílenou reakcí na společné aktuální výzvy tak tvoříme synergický efekt, který se umocňuje růstem celého holdingu.

Popis trhu a pozice společnosti na něm

Skupina BGS Energy Plus, a.s. se svojí kompletní nabídkou služeb v oblasti výroby a využití bioplynu patří k předním společnostem v této oblasti. Na českém trhu je několik společností nabízející podobný koncept realizace těchto energetických projektů, ale jedná se většinou pouze o investiční skupiny, soukromé investory nebo obchodní společnosti v oboru. Pouze BGS strukturou vytvořilo velmi pevnou pozici, která eliminuje rizika vznikajích přípravou nebo realizací projektů. Je možné hovořit o jedinečnosti této společnosti na trhu v České republice, protože je řada projektů již v provozní fázi a nejde tedy oproti jiný společnostem pouze o přípravné fáze bez reálné provozu. Referenčí provoz BPS Závidkovice tak podává novým partnerům jasný signál o seriózních nabídkách.