BGS Biogas, a.s. jako servisní partner při generálních opravách kogeneračních jednotek

Rok 2016 byl pro BGS Biogas, a.s. ve znamení generálních oprav kogeneračních jednotek MAN prováděných při 32 000 mth, které si zákazníci přáli provést jak kompletně a dle doporučení výrobce, tak i formou výměn motorů, ať už zcela nových nebo repasovaných výměnným způsobem. Výše opravy jednoho motoru se pohybuje v závislosti na typu motoru a dalších souvisejících činností v rozmezí 0,8 – 1,4 mil. Kč, nový motoru dle typu, s náplněmi a jinými spotřebními díly, lze pořídit už za přibližně dvojnásobek.

Nutno dodat, že novými motory si zákazníci přáli řešit spíš akutní výměnu poškozeného motoru a zde šlo opravdu o čas, aby ztráta na výdělku provozovatele nečinila příliš mnoho. BGS Biogas, a.s. má však spolehlivé dodavatele motorů a snaží se vždy vyjít zákazníkům vstříc. Za rok 2016 poskytla součinnost při výměně 2 zcela nových a 4 repasovaných motorů. Oproti generální opravě, tzv. M5, je výhodou při výměně motorů relativně krátká odstávka v provozu a osazení motoru novými díly, včetně turbodmychadel nebo chladiče směsi.
Servisní tým techniků BGS Biogas, a.s. se v průběhu roku 2016 rozšířil, aby zvládl masivní záběr při generálních opravách a vedle toho všechny další opravy na kogeneračních jednotkách, ale také na dalších technologiích bioplynových stanic, které sama postavila, nebo stanic nových zákazníků, kteří ji sami vyhledali a požádali o pomoc s opravou. Během roku provedli zruční servisní technici BGS přes tucet kompletních generálních oprav, dále spoustu dalších částečných oprav motorů na přání zákazníka.
BGS Biogas, a.s. po vzájemné dohodě se zákazníkem a poskytnutém poradenství se snaží vyhovět jednotlivým nuancím v přístupu k jednotlivým opravám.
Cílem BGS Biogas, a.s. je působit jako seriózní a důvěryhodný servisní partner pro zákazníky, kteří ho v případě potřeby vyhledávají, protože očekávají opět kvalitně odvedenou práci, a společně tak vytvářejí pevný dlouhodobý obchodní vztah.