Pozvánka na řádnou valnou hromadu 28. 6. 2016 od 10:00 hod

BGS Energy Plus a.s.

se sídlem Světlá nad Sázavou, Zámecká 7, PSČ 582 91
IČO 280 89 880
zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2840

Představenstvo společnosti BGS Energy Plus a.s. (dále jen „Společnost“) tímto na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře podle §§ 366 a 367 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 28. 6. 2016 od 10:00 hod. na adrese Horní Bohušice 853, Světlá nad Sázavou, s následujícím programem jednání:

  • Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
  • Volba orgánů valné hromady;
  • Rozhodnutí o změně stanov – změna způsobu jednání za Společnost;
  • Projednání odstoupení Zdeňka Radila z funkce člena dozorčí rady Společnosti;
  • Volba člena dozorčí rady Společnosti;
  • Závěr.

 

Celá pozvánka v PDF ke stažení.