Bioplynová stanice Malešov – AGRO Hoštka, a.s. zahájila zkušební provoz

Začátkem července byl zahájen první dodávkou elektrické energie do sítě zkušební provoz bioplynové stanice Malešov, investorem je společnost AGRO Hoštka, a.s.

Bioplynová stanice o výkonu 800 kW bude zpracovávat produkci kejdy a slamnatého hnoje z chovu skotu, dále pak kukuřičnou siláž, případně travní senáže a GPS. BPS navazuje na stávající kejdové hospodářství farmy, přímo u BPS jsou také silážní žlaby.

BPS je koncipována do dvou fermentorů a dofermentoru s plynojemem. Pro skladování digestátu byla postavena nová jímka, budou také využity dvě stávající jímky Wolf.

Pro zefektivnění, stabilizaci fermentačního procesu a co možná nejrychlejší dosažení požadovaného výkonu stanice byla použita speciální směs bakterií a enzymů BGS Biogas+.