Bioplynová stanice s technologií bioextruze napomáhá revitalizaci zemědělského areálu

Neutěšený stav bývalého zemědělského areálu v Chotětově je minulostí. Revitalizaci, kterou areál zažívá, je vidět na každém kroku. Díky úsilí investora areál opět ožívá. Bylo opraveno několik budov, probíhá rekonstrukce  silážních žlabů  a pilně se pracuje na výstavbě bioplynové stanice. Výstavbu zajišťuje ověřený dodavatel bioplynových stanic společnost BGS Biogas, a.s., která v okolí 20 km staví další dvě stanice.

I přes výstavbu mnoha bioplynových stanic současně se společnosti BGS Biogas, a.s. daří dodržovat harmonogramy výstavby jednotlivých bioplynových stanic. Je to výsledek kvalitní koordinace a spolupráce na všech úrovních společnosti a s tím souvisejícím  pracovním nasazení m na stavbách. Příkladem může být i zmiňovaná výstavba zemědělské bioplynové stanice v Chotětově u Mladé Boleslavi.

Tato bioplynová stanice je výjimečná zejména využitím technologie tzv. bioextruze.  Jedinečná technologie umožňuje vyšší výnosy bioplynu z biomasy. Při výstavbě současně probíhá také náročná rekonstrukce týkající se mimo jiné napojení a využití stávajících jímek na skladování a složité přestavby silážních žlabů. Areál se tak pomalu vzpamatovává ze svého neutěšeného  stavu a zažívá svoji obnovu.

Projekt je jedinečný i z pohledu následného využití tepla. Teplovody budou napojeny nejen na budovy v areálu bioplynové stanice, ale i na obecní základní a mateřskou školu i na sušičku obilí. Rozvody tepla po areálu, ale i samotné vytápění  budov bude centrálně řízeno a regulováno z velína bioplynové stanice. Dostavba bioplynové stanice umožní investorovi další rozvoj a kvalitní využití stávajícího zemědělského areálu.