Výstavba nových stanic v plném proudu

BGS Biogas, a.s. v letošním roce zahájila výstavbu rekordního počtu bioplynových stanic. Firma se tak stává jedním z nejsilnějších hráčů na trhu. Některé projekty byly na přání investorů převzaty od konkurence, přičemž muselo následně dojít k jejich přepracování z důvodů značných funkčních nedostatků. Všechny budované stanice splňují nejnáročnější kriteria kvality, životnosti technologie, možnosti servisu bez přerušení provozu, provozní nízkonákladovosti a variability zpracování dlouhých surovin (senáže, chlévská mrva a hluboká podestýlka).

Ve výstavbě je mimo jiné také pátá vlastní bioplynová stanice, která dovrší rozvoj areálu velké zemědělské farmy. V jarních měsících se zde dokončila také rekonstrukce stáje pro chov skotu včetně nové dojírny.

Součástí realizovaných staveb jsou také speciální aplikace na využití tepla (vytápění výkrmen drůbeže, sušení zemědělských komodit včetně zeleniny, náročné teplovodní sítě). Ve firmě byl nově také ustanoven speciální tým odborníků na tuto problematiku a můžeme tak vycházet vstříc poptávce na realizaci využití tepla ze strany všech současných i budoucích provozovatelů bioplynových stanic.