Hydraulická míchadla

  • Určeno pro míchání fermentačních jímek apod. Možno použít do vyvětraných výbušných prostředí
  • Pohon od hydrauliky stroje, na kterém je míchadlo zavěšené, spojení rychlospojkami
  • Jednoduchý závěsný systém – na paletizační vidle, ideální ve spojení s manipulátorem, nebo čelním nakladačem traktoru, zajištění kurty, nebo řetězem
  • Vysoký míchací výkon i pro plovoucí vrstvy kejdových jímek v tloušťce přes 1 metr
  • Průměr třílisté vrtule míchadla 940 mm
  • Výkon hydraulického míchadla 25 kW (průtok 65 l/min)
  • Celková délka výložníku 7m
  • Korozivzdorná konstrukce s povrchem ze žárového zinku
  • Včetně ochraného rámu pro opření o dno, nebo stěnu jímky