Podpora servisu technologií

V rámci zkvalitnění servisu vlastních bioplynových stanic ve skupině BGS a servisu v rámci dodaných zařízení koncovým zákazníkům, probíhá výstavba montážní skladové haly v areálu BPS Závidkovice. Na ca. 400 m2 plochy haly budou připravovány technologie pro následné instalace, servisovány a repasovány technologie z BPS provozovaných v regionu ČR, případně SK a PL. Ve skladových zásobách budou takové hlavní díly, aby operativnost servisního zásahu byla do 24 hodin. Hala bude dokončena v první pol. června 2010. Následně bude zahájena výstavba rozšíření výkonu BPS Závidkovice, která spočívá v instalaci KGJ č. 3 s výkonem 370 kW a výstavbou uskladňovací jímky digestátu, vč. patřičných stavebních a technologických úprav.