Výstavba BPS Suchdol v plném proudu

Velmi intenzivně se pracuje na výstavbě bioplynové stanice Suchdol nad Odrou, která je druhou stanici, která bude provozována společnosti Energy produkt plus s.r.o. BPS bude mít instalovaný výkon 590 kWe. Práce probíhají invenzivním tempem, aby mohlo být zařízení uváděno do provozu během 3Q 2010.