Poslání a vize

Vize

  • Cílevědomým rozvíjením firemních hodnot a lidských zdrojů poskytujeme profesionální služby, komplexní nabídku kvalitních produktů a nalézáme novátorská řešení
  • Jako partner zemědělské prvovýroby a významný hráč na trhu alternativních paliv dosahujeme rostoucího zhodnocení celkového kapitálu
  • Odpovědně přistupujeme k aktuálním výzvám s ohledem na budoucnost a snažíme se o trvale udržitelný rozvoj celé skupiny
  • Plně profesionálními přístupy podporujeme vysokou image u zákazníků

Poslání

  • Rozvíjíme potenciál našich spolupracovníků a podporujeme týmovou práci
  • Využíváním vlastního know-how a progresivních technologií hledáme nové cesty pro zemědělství a budoucnost celé společnosti
  • Vztahy budujeme s důrazem na morální vlastnosti spolupracovníků a vysokou kvalitu produktů
  • Veškeré činnosti provádíme s citlivým přístupem k životnímu prostředí
  • Trvale zhodnocujeme vložený kapitál