Agromilk, družstvo vlastníků

Agromilk, družstvo vlastníků vzniklo dne 7.7.1992 a je zapsáno v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Dr, vložka 164. Družstvo provozuje činnost v souladu se svým předmětem podnikání tj. především zemědělská výroba živočišná a rostlinná, včetně prodeje zemědělských produktů za účelem zpracování nebo dalšího prodeje na cca 663 ha zemědělské půdy, z toho je 424 ha orné půdy a 236 ha luk. Půda je převážně pronajatá od fyzických a právnických osob na základě uzavřených nájemních smluv. Obhospodařované pozemky se nachází v okolí obce Ovesná Lhota. Rostlinná výroba je zaměřena na výrobu obilovin potřebných pro výrobu krmných směsí, část produkce je určena na prodej a krmných plodin k zabezpečení kvalitní objemové základny pro potřeby živočišné výroby a bioplynové stanice o elektrickém výkonu 620 kW. Živočišná výroba je zaměřena na chov dojnic s produkcí mléka a odchov jalovic. Dojnice jsou ustájeny ve zrekonstruovaných volných stájích. Mléko se prodává přes Mlékařské hospodářské družstvo střední Čechy. Průměrný stav skotu dosahuje u telat 65 ks, jalovic 243 ks a 374 ks dojnic z toho 26 ks vysokobřezích. Telata dojných krav – jalovičky využíváme k obnově vlastního základního stáda, býčci jsou prodáváni. V roce 2014 začala výroba čerstvých mléčných produktů v minimlékárně. Všechny mléčné výrobky jsou vyráběné ze šetrně tepelně ošetřeného kravského mléka bez použití chemických barviv a konzervantů. V družstvu v současnosti pracuje 25 činných pracovníků.

 

Adresa

Agromilk, družstvo vlastníků
Ovesná Lhota 78
582 91 Světlá nad Sázavou
t: +420 569 453 327
e: agromilk@bgs-energy.cz