Strategie společnosti

Vizí společnosti BGS Energy Plus a.s. je propagovat alternativní obnovitelné zdroje energie a stát se leaderem v sektoru bioplynových elektráren v České republice.

Velká většina bioplynových elektráren v ČR je vlastněna a provozována přímo místními farmáři nebo prostřednictvím jejich dceřiných společností – BGS ENERGY je první společností, která chce vytvořit skupinu pro bioplyn vedenou jedním vlastníkem.

Společnost existuje od roku 2005 a její zakladatelé mají významnou zkušenost na poli investic do obnovitelné energie a široký výhled na budoucí tržní situaci.

Elektrárny společnosti BGS ENERGY obdržely vysokou, vyšší než průměrnou, úroveň financování z EU poskytováním kvalitních projekt na bioplynové elektrárny.

BGS Energy má přístup k unikátnímu know-how v oblasti bioplynu – zkušeným výrobcem a dodavatelem řešení pro bioplyn.

Společnost je aktivní na trhu charakterizovaném jako jeden z nejlepších v EU co se týče výkupních cen (FiT) a s relativně nízkými výdaji na suroviny.