Corporate governance

Společnosti ve skupině jsou vedeny dobře koordinovaným týmem zahrnujícím:

Aleš Radil
Generální ředitel společnosti. Specializovaný v oblasti elektroinstalací. Zkušenost s technickými aspekty bioplynových projekt a jejich implementací. Zodpovědný za každodenní vedení společnosti.

Radim Hrůza
Obchodní technický ředitel. Dlouhodobě aktivní na poli obnovitelné energie, především na projektech s biomasou. Vedle své role ve společnosti působí také jako externí technický poradce pro sektor s obnovitelnou energií, poskytuje poradenské služby, připravuje realizační studie, investiční projekty a regionální energetické koncepty. Spolu s dalšími experty a odbornou veřejností připravuje nové trendy v sektoru. Je lenem českého sdružení pro biomasu, spolupracovníkem a lenem German Fachverband Biomas e.V (profesionální sdružení pro biomasu). Publikuje a přednáší o obnovitelné energii.

Ing. Jindra Radilová
Jako CFO a právní zástupce společnosti je primárně zodpovědná za vedení rozpočtu a shánění peněz pro projekty společnosti. Dále je zodpovědná za oblast Investor relations a kontakt s médii (e: j.radilova@bgs-energy.cz). Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Je již mnoho let aktivní ve finančním sektoru. Pracovala pro místní banku, hlavní české společnosti, jako je Český Telecom a konečně pracovala jako CFO v PR agentuře Mozaic.

ZKUŠENÝ TÝM
Společnost dala dohromady kvalifikovaný rozvojový tým s významnou kvalifikací a zkušeností, silnými místními kontakty a obětavostí splnit vize a strategii společnosti.

Složení dozorčí rady:

JUDr. Ing. Zdeněk Radil
Předseda dozorčí rady, ke dni uvedení akcií na trh měl 25% akcíí BGS. Absolvoval VŠE v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po mnoho let byl aktivní ve finančním sektoru. Pracoval pro velké mezinárodní společnosti jako Alcatel, přední české společnosti jako Český Telecom, NB, Českou spořitelnou a poradenskou společnost Deloitte. Dále byl pan Radil jmenován generálním tajemníkem české asociace obchodník s cennými papíry a viceprezidentem české asociace treasury. Pan Zdeněk Radil aktuálně působí i ve významné pivovarnické skupin K Brewery

Jaromír Peklo
Člen dozorčí rady, nevlastní žádné akcie BGS. Pan Peklo je držitelem titulu MBA školy INSEAD, vystudoval private equity a finance na Wharton School of Business, University of Pennsylvania, s vyznamenáním absolvoval inženýrské studium ekonomie a managementu a doktorské organizační teorie a corporate governance na VŠE v Praze. Má více než 14 let významných zkušeností ve financích, managementu a konzultační innosti v regionu CEE. Pracoval pro velké evropské banky a poradenské společnosti jako Dexia, Deloitte a Raiffeisenbank.

Štěpán Dlouhý
Člen dozorčí rady, nevlastní žádné akcie BGS. Absolvoval inženýrské studium, obor finance, na VŠE v Praze. Pan Dlouhý má více než 10 let zkušeností ve financích, specializuje se na restrukturalizaci podniků, řízení peněžních toků a financí. Pracoval pro investiční banky, jako rakouské Gutmann, Creditanstalt a poradenskou společnost Deloitte.